Categories

M’han enviat una multa d’aparcament privat: he de pagar? L’advocat explica els vostres drets

Quan aparqueu en una via pública o en un aparcament públic, és l’autoritat local qui publica bitllets d’aparcament, coneguts com a Avisos de càrrega d’estacionament, però les regles són diferents si es tracta d’una empresa privada.Els conductors reben multes d’aparcament de 100 lliures esterlines per haver esperat massa temps als tribunals forecials

Els conductors que carreguen vehicles elèctrics als garatges, omplen o utilitzen serveis de rentat de cotxes corren el risc de ser objecte de 100 lliures esterlines per part d’empreses d’aparcament privades per romandre més de 20 minuts